ช่วยกันลดโลกร้อนด้วยการจัดการกับขยะ

ทุกวันนี้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมถูกนำมาพูดถึงกันมากขึ้น เนื่องจากทั่วโลกมีการกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนมากขึ้นนั่นเอง ยิ่งในบ้านเรา ขยะถือเป็นปัญหาหลักที่แก้ไขยังไงก็ไม่ดีขึ้นส่วนหนึ่งเพราะระบบการจัดการยังไม่ดีพอ และอาจจะเพราะความพร้อมของประชาชนทั่วไปยังไม่เข้าใจวิธีการจัดการขยะอย่างถูกต้อง ลองคิดง่ายๆว่า ถ้าเราทิ้งถุงยางอนามัยหลังใช้งานเราจะทิ้งอย่างไร ถ้าคนทั่วไปก็คงเอาใส่ถังขยะ จากนั้นก็จบไป แต่ความจริงการทิ้งถุงยางอนามัย จะเป็นต้องมัดปากเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเชื้อไหลย้อนออกมา และยังต้องกำจัดด้วยการเผาเพื่อฆ่าเชื้อ รวมทั้งวิธีการกำจัดทิชชู่หลังจากคุณดูคลิปหลุดแล้วเสร็จสมอารมณ์หมาย คุณจะทิ้งอย่างไรให้ถูกต้อง เพราะการเอาใส่ถังขยะทั่วไปมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ควรทำ ความจริงขยะที่มีการปนเปื้อนของสารคัดหลั่ง เช่น น้ำเชื้อ น้ำลาย ของแบบนี้ต้องกำจัดเป็นขยะติดเชื้อและใส่ถุงมัดปาก รวมถึงผ้าอนามัยด้วย แต่ในบ้านของเราไม่ได้มีขยะจากสารคัดหลั่งเพียงอย่างเดียว วันนี้เราจะมาดูวิธีจัดการขยะของแต่ละประเทศกันดีกว่า ว่าเขามีวิธีจัดการอย่างไรบ้าง
1. ญี่ปุ่น การดูแลความสะอาดเรื่องขยะของญี่ปุ่น ต้องขอยกย่องว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่จัดการกับขยะได้ดี ถึงจะเป็นประเทศที่มีการผลิตคลิปหลุดให้คนในประเทศได้เสพความสุข แต่เขากลับจัดการขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี เพราะเขาจะทำการแขกขยะกันตั้งแต่ในครัวเรือน เช่น ขยะอันตราย ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ซึ่งจะมีการจัดเก็บขยะแต่ละประเภทในวันที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละเขตเป็นผู้กำหนด ถ้าคุณได้ลองใช้ชีวิตในญี่ปุ่นถึงจะดูยุ่งยาก แต่มันสร้างนิสัยความเป็นระเบียบได้อย่างดี เพราะการดูคลิปหลุดช่วยลดการเปิดปัญหาการข่มขืนด้วย ดีจนถึงระบบการสร้างเมือง ที่แยกท่อน้ำทิ้ง กับท่อน้ำฝนแยกกัน เราจึงเห็นปลาต่างๆว่ายน้ำในท่อระบายน้ำฝนที่สะอาดและใส
2. สิงคโปร์ ประเทศเล็กๆที่มีการจัดการด้านความสะอาดอย่างมีชั้นเชิง เพราะเขาไม่ได้รณรงค์ใดๆ แต่ประชากรต่างพร้อมใจรักษาระเบียบสังคมโดยเฉพาะในเรื่องทิ้งขยะ นั่นเป็นเพราะสิงคโปร์มีการกำหนดกฎหมายค่าปรับเอาไว้สำหรับครัวเรือนที่ไม่แยกขยะ และคนที่ทิ้งขยะไม่ลงถัง ยิ่งเป็นคนที่สูบบุหรี่แล้วทิ้งเรี่ยราดตามพื้น มีการกำหนดค่าปรับเอาไว้สูงถึง 22,000 บาท ประชาชนของสิงคโปร์จึงมีความตระหนักถึงบทลงโทษและรักษาความสะอาดของเมืองเป็นอย่างดี จะเอาแต่ดูคลิปหลุดจนไม่ใส่ใจก็ไม่ได้ เพราะกฎหมายนี้บังคับใช้สำหรับนักท่องเที่ยวด้วยนะ
3. แคนาดา ประเทศที่มีอุตสาหกรรมหลายๆอย่าง และมีการใช้พลังงานในการสร้างกำลังผลิตอย่างมหาศาล แต่เขากลับมีวิธีจัดการกับขยะจนได้รับยกย่องเป็นประเทศที่มีความสะอาดระดับโลก ส่วนนี้เกิดขึ้นได้เพราะการปลูกฝังตั้งแต่ในโรงเรียน และการสอนให้เด็กหัดแยกขยะด้วยตัวเอง